Tietosuojapolitiikka ja -selosteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaiset versiot

 

LamisNET:n Tietosuojapolitiikka

LamisNET on ammattitaitoinen suomalainen ICT-palveluyritys, jonka tehtävänä on konsultoida laaja-alaisesti WEB- ja rautapohjaisia kokonaisratkaisuja (palvelut pilvestä tai paikallisesti), toteuttaa ja ylläpitää nykyaikaisia ICT-ympäristöjä (tietoturva, varmuuskopio), myydä asentaa ja huoltaa verkkoja sekä niiden laitteita (verkkolaitteet, palvelimet, työasemat, oheislaitteet). Pilviratkaisut toimitamme suomalaisesta pilvestä. Pyrimme räätälöimään ratkaisumme kunkin asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Meille on ensiarvoisen tärkeää kunnioittaa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä ja tietosuojaa.

Suomessa noudetaan EU/ETA-alueen tieto- ja yksityisyydensuojasäädöksiä sekä -direktiivejä. Tietosuojapolitiikkamme perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679.

Olemme sitoutuneet estämään tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen. Lisäksi sitoudumme varmistamaan, että tietoja käytetään oikein tietoturvan ja turvallisen käytettävyyden takaamiseksi. Sitoutumisemme tarkoittaa sitäkin, että käytämme kohtuullisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä keräämämme ja käsittelemiemme tietojen suojelemiseksi.

Tämä ilmoitus on näkyvissä http://www.lamisnet.fi -verkkosivuston oikeassa yläosan valikossa sopimusehdot ja GDPR.

 

Tietosuojapolitiikan laajuus

Tietosuojapolitiikkaa sovelletaan kaikissa LamisNET:n liiketoimintaprosesseissa, sivustoissa, toimialueissa, mobiiliratkaisuissa, pilvipalveluissa, yhteisöissä ja kolmannen osapuolen sosiaalisissa verkostoissa (esimerkiksi Facebook).

 

Tietosuojaselosteet:

Asiakasrekisteri, päivitetty 09.07.2018

Markkinointirekisteri, päivitetty 09.07.2018

 

Tietosuojapolitiikkaan tehtävät muutokset

Mikäli teemme muutoksia tietosuojapolitiikkaamme, julkaisemme muutetun ilmoituksen ja muutoksentekopäivämäärän tällä sivustolla. Pyydämme lukemaan tätä sivustoa säännöllisesti, jotta mahdolliset muutokset tulee huomioitua. Mikäli muutos tarkoittaa yksityisyydensuojakäytännön kannalta olennaista muutosta voimme ilmoittaa asiasta asiakkaillemme ennen muutoksen voimaan astumista myös muilla tavoilla esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin tai laittamalla tiedon muutoksesta etukäteen tarkasteltavaksi nettisivuille tai sosiaalisen median palveluihin.

 

Yhteystiedot ja yhteydenottaminen

Mielipiteesi on meille tärkeä. Voit laittaa meille tietosuojapolitiikkaamme liittyviä kommentteja, kysymyksiä, huoliasi. Jos katsot yksityisyyttäsi loukatun, lähetä viesti osoitteeseen: ismo.lamminpaa@lamisnet.fi

Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti. Edustajamme ottaa yhteyden antamaasi osoitteeseen. Pyrimme varmistamaan, että yhteydenottosi käsitellään ajallaan ja niiden vaatimalla tavalla.

 

Tämä Tietosuojapolitiikka on luotu 12.04.2018 ja päivitetty viimeksi 09.07.2018.