Turvaa työskentelysi

Tietoturvaratkaisut ovat merkittävä osa LamisNET:n tarjoamaa.

Palomuurit, spam filterit, virusturva-ohjelmistot sekä muut tietoturvaratkaisut ovat LamisNET:lle arkipäivää.

Näillä ratkaisuilla toteutetaan turvallisen työskentelyn edellytykset.

Kartoituksen yhteydessä käydään myös nämä asiat lävitse.